• Busques feina? T'ajudem a trobar-la

Reorientación profesional

Reorientació professional

Si t’has plantejat un canvi en la teva trajectòria professional, si et trobes en un procés d’acomiadament amb la teva actual empresa o t’has quedat sense feina perquè l’empresa no et facilita ni assumeix les despeses d’un programa d’ Outplacement, FERPA RECURSOS HUMANS , amb un element motivacional i un enfocament positiu et dóna un ampli suport i assessorament tècnic a través d’un pla propi de reforç totalment personalitzat i pautat en el qual s’inclouen els següents processos:

Anàlisi del historial professional i l’auto coneixement

  Per tal de auto coneix-se’t i de guanyar confiança sobre tu mateix a l’hora de buscar o de canviar de feina, realitzarem conjuntament una anàlisi detallada basada en la teva experiència laboral, en els resultats o assoliments que has obtingut, en les teves aptituds, en les teves competències, etc. Alhora, podràs ser coneixedor del teu perfil professional realitzant una bateria de test de personalitat i de capacitats i que serà degudament analitzada i contrastada amb un psicòleg consultor.

Reflexió i activació

  Valorarem i actuarem davant la possibilitat d’una nova oportunitat professional . L’objectiu és dur a terme una reflexió sobre el teu passat , el teu present i el teu futur laboral , acompanyat d’una recerca de possibles alternatives i d’una reorientació del teu CV a base a aquestes noves possibilitats . Es tracta, per tant, d’establir els teus objectius professionals a partir dels teus propis interessos o motivacions i determinar quins són els teus punts febles i quins són aquells en què destaques i que són un valor afegit en la teva candidatura.

El C.V

  Estan les dades requerides en el C.V. que has elaborat d’una manera clara , ordenada i amb la informació imprescindible perquè a primera vista no quedi descartat o passi desapercebut ? És la teva primera oportunitat per a causar, tant amb la forma com amb el contingut, una bona impressió a la persona a qui va dirigit, per tant, has de saber que hi ha unes regles bàsiques , uns formats o estructures concretes i que cal evitar una sèrie d’errors que són molt comuns i que s’han d’evitar. Ferpa Recursos Humans s’adequa el teu C.V.  a les teves necessitats s’adequa, juntament amb la CARTA DE PRESENTACIÓ a l’objectiu que pretens aconseguir.

curriculum2

Networking i apropament al mercat laboral

  Entrarem en contacte amb l’àmbit laboral a través de les xarxes socioprofessionals , buscarem empreses directament o a través d’empreses de selecció, adequarem les teves cartes de presentació a les ofertes del teu interès, etc.

L'entrevista

  Ets conscient de tot allò que dius en una entrevista? De com ho dius? Del que transmets amb els teus gestos, amb els teus silencis? etc. D’això i d’altres aspectes que es valoren depèn l’èxit o el fracàs del procés de selecció en què et trobis involucrat. En el transcurs de l’entrevista s’obté i s’amplia la informació que has fet constar en el teu C.V. Així mateix, es contrasta tot allò que l’empresa espera de tu amb el que realment aportes: experiència , capacitats, personalitat, interessos, etc . Basant-nos en un context real et preparem perquè la teva actitud en la entrevistes sigui percebuda i incideixi positivament en la decisió de l’entrevistador.

Pla d'acció personalitzat

  Estudiarem l’estratègia a seguir davant la sol · licitud d’una oferta de treball amb el clar objectiu d’obtenir una entrevista de treball.

La entrevista