Selección de personal

En Ferpa recursos humans actuem sempre sota el prisma de la rigurosidad, de l’estricta confidencialitat de tota la informació tractada i de l’ètica que ens correspon com a professionals dels Recursos Humans. A més, realitzem els nostres processos de selecció de personal basant-nos en una tècnica i metodologia pròpia. L’experiència acumulada al llarg de més de 25 anys d’exercici professional com reclutadores de personal, ens ha convertit en experts en el Procés de selecció de personal.

La metodologia de selecció de Personal de Ferpa rrhh, té com a objectiu trobar i presentar als nostres clients als professionals més adequats, prèviament avaluats i contrastats. Un candidat ben seleccionat ha d’aportar a l’empresa, a més de l’experiència corresponent i de la formació requerida en el perfil del lloc, les aptituds, els trets de personalitat i les competències adequades. Variables totes elles que, una vegada analitzades i valorades pels nostres professionals, garanteixen l’èxit de la nostra selecció.

A partir de l’estudi i l’anàlisi de la cultura, dels valors i de l’estructura de la nostra empresa client i de la definició profunda i detallada del perfil del lloc de treball, comencem una cerca proactiva dels candidats a través de la nostra base de dades, dels contactes amb els Col·legis professionals, les Universitats o amb les Escoles de Negocis o mitjançant la inserció de l’oferta de treball als portals d’ocupació o a les xarxes socials.

L’anàlisi del Curriculum Vitae rebut, un primer contacte amb aquelles persones que al principi reuneixen el perfil, l’aplicació de les proves d’avaluació psicotécnica, la realització de les entrevistes personalitzades, la contrastación de la trajectòria professional i dels assoliments obtinguts, ens permet presentar els informes en la decisió final i portar un seguiment sobre l’evolució de la persona incorporada.